Lämplig utbildning

Utbildning för jobb inom byggindustrin

I landet finns många maskinentreprenörer. Den som vill öka sin konkurrenskraft gör bäst i att fortlöpande delta i diverse kurser och utbildningar. Företags lönsamhet och utveckling grundar sig i kompetent personal. Utbildning är därför en förutsättning för att företag ska växa. Maskinentreprenörerna är ett bransch- och arbetsgivarförbund för entreprenadmaskinföretag. Hos dem finns det ett stort utbud av kurser och utbildningar.

Maskinentreprenörerna har ett dotterbolag som heter ME-skolan. De erbjuder gymnasieutbildningar samt utbildningar som är företagsanpassade. Utbildningarna finns tillgängliga över hela landet. ME-skolan erbjuder utbildningar i områden som ekonomi, kvalitet, juridik, marknad, miljö, personal, säkerhet och arbetsmiljö samt teknik.

Företagsanpassade kurser är 25 till antalet. Kurserna täcker bland annat områden som ”Arbete på väg”, ”Arbetsmiljö grund”, ”Att lämna anbud”, ”Beskrivningsteknik”, ”Diplomutbildning Små Avlopp”, ”Entreprenadjuridik”, ”ledarskap grund”, ”Praktisk arbetsrätt”, ”Ritningsläsning”, ”Rörläggning”, ”Vinnande anbud” samt ”Schaktansvarig – Säker Schakt”. Som anställd är det viktigt att fråga sin arbetsgivare om utbildning, annars riskerar det att rinna ut i sanden.

Om du vill att företaget ska växa är det viktigt att låta sig utbildas. För många är utbildningar inte prioriterat när man arbetar, och det är en farlig tanke. När man inte låter utbildningar bli en del av arbetet är risken överhängande att företaget stagnerar – vilket i sin tur leder till att konkurrenter. Det spelar sällan någon roll vilken utbildning man har i bagaget, det är viktigt att man utbildar sig fortlöpande för att utvecklas som anställd och människa.

Den som redan i ung ålder bestämt sig för att göra karriär som maskinförare kan ansöka till diverse bygg- och anläggningsprogram. Under det andra året har man möjlighet att ansöka till inriktningen anläggningsfordon. Är du äldre än 20 år har du möjlighet att utbilda dig till maskinförare på kommunala vuxenutbildningar, kurstiden varierar mellan 15 och 20 veckor. Hur lång kurstiden är beror på förkunskaper. Kurser finns för inom anläggningsförare-process, grävmaskiner och hjullastare.

utbildning