Vilken maskin till vad?

Det finns en maskin till allt

Maskinentreprenör har otroligt många olika maskiner i sina parker. För den som är obevandrad inom byggindustrin är det svårt att veta vilken maskin som används till vad. Även om det sällan spelar någon roll eftersom entreprenörerna har koll på sina grejer, kan det ändå vara kul att ha lite kännedom om olika maskiner – eller åtminstone veta vad maskinerna kallas för.

Maskiner entreprenörer arbetar med är asfalteringsmaskiner, cementutrustning, dumprar, generatorer, grävlastare, grävmaskiner, kranar, lastare, liftar, pålningsutrustning, rörläggningsmaskiner, schaktmaskiner, teleskoplastare, vibratorplattor, vägbyggnadsmaskiner. Och detta är endast ett urval av maskiner man kan förväntas hittas hos entreprenörer. Därtill håller entreprenörer med borr-, kompressorutrustning, sorterings- samt återvinningsutrustning. Somliga entreprenörer har även utrustning för underjordsbrytning.

Beroende på vilken maskin du är i behov av kan det vara lönt att höra sig för hos olika entreprenörer, eftersom utbudet ofta är varierat. En del entreprenörer åtar sig endast totalentreprenader, andra levererar även enskilda maskiner. Det kan exempelvis vara vid villadräneringar. Om du saknar kunskap om entreprenörers maskiner behöver du inte vara orolig, den kunskapen som behövs finns hos dem. Du behöver således inte ha någon kunskap om vilken maskin som används till vad – det enda du behöver veta är vilket arbete som behöver utföras.

Om du ska dränera huset behöver du bland annat en grävlastare. Det är en maskin som på bästa sätt kombinerar gräv- och lastmaskinens bästa egenskaper. När du ser en grävlastare kommer du känna igen den. Grävlastare används med fördel vid mindre grävarbeten, där mobilitet prioriteras högre än grävningsförmåga. Det kan förutom dräneringsarbeten vara vid dikning, gatuunderhåll eller kabelgrävning. Lännen och Huddig är två svenska tillverkare av grävlastare som ofta används inom diverse områden. Lännens och Huddigs lastare är ofta stora, något klumpiga, men tar sig effektivt fram i svår terräng. Söker man mindre grävlastare kan man exempelvis kolla efter lastare av märket JCB.

maskin